Bookmark and Share
 

Betalings- og Leveringsbetingelser

Nedenstående betalings- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Drawings by Købke. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Drawings by Købke.
 
Betaling
Hver gang at du bestiller en vare via Drawings by Købkes webshop, sender vi dig en ordrebekræftelse herpå.
 
Har du valgt at betale dine varer via faktura/EAN, udarbejder og fremsender Drawings by Købke denne indenfor 24 timer til den mailadresse du har oplyst ved din bestilling.
 
I det øjeblik at Drawings by Købke modtager din betaling (kreditkort/faktura/EAN/Bankoverførsel) vil ordren blive igangsat og efterfølgende afsendt.
 
Pris og betaling
På Drawings by Købkes Webshop er der mulighed for at betale med Dankort (samt internationale kreditkort og Paypal) samt via bankoverførsel, faktura og EAN. Alle priser hos Drawings by Købke er inkl. moms.
 
Levering
Levering af varer fra Drawings by Købke anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Drawings by Købke.
 
Leveringstidspunktet varierer afhængig af hvilken type vare du har bestilt.
Levering af Art Print i standardmål kan tage op til 14 dage. Levering af tegneredskaber og tapetter kan tage op til en uge.
Det oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges, især ved specialfremstillet Art Prints og tapetter, men du får altid det præcise leveringstidspunkt at vide i en mail kort tid efter bestilling.
 
Risikoen for varen overgår til køber ved leveringstidspunktet, enten på modtageradressen eller ved afhentning heraf. Det anbefales at gemme den originale emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader anbefales returneret i original emballage.
  
Fortrydelsesret
Drawings by Købke yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Drawings by Købke underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget – dette er også gældende for den emballage og andet, der måtte være på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen eller ved at returnere varen til Drawings by Købke (Oehlenschlægersgade 77, st. tv., 1663 København V.). Du bedes fremsende en mail til sales@drawingsbykobke.com om at du har fortrudt dit køb, indeholdende dit Ordrenr. hvorpå den givne vare fremgår. Ordrenr. finder du på Ordrebekræftelsen som du modtog ved bestilling af varen.
 
Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter leveret fra Drawings by Købke, skal påberåbes hurtigst muligt efter, at du har opdaget fejlen. Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom kunden opdager en fejl, skal denne rette henvendelse til Drawings by Købke. Kunden kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter varen er leveret til kunden, hvis kunden kan bevise at fejlen er sket ved levering af varen. For varer med begrænset holdbarhed, er kundens klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Drawings by Købke har stillet kunden i udsigt. Kunden kan som forbruger vælge, om varen skal repareres eller byttes – med mindre der er tale om et specialprodukt, som ikke kan repareres eller byttes – eller dette vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Drawings by Købke.
 
Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr
 
Har du spørgsmål til ovenstående Betalings- og leveringsbetingelser, så er du altid velkommen til at kontakte Drawings by Købke på sales@drawingsbykobke.com.
 
Vi ser frem til at handle med dig og til at besvare dine eventuelle spørgsmål.
 
Drawings by Købke - All images Copyright 2006 - 2017 | CVR: 3075 3895 | Oehlenschlægersgade 77, DK-1663 Cph V. - Denmark | info@drawingsbykobke.com