Dansk / English

Products

Til produktoversigt Foredrag

 • Kasper Heron Købke vil tage publikum med ind i tegnekunstens verden, set igennem hans blyant, øjne og tanker.

  Det er få år siden at Købke fandt ud af, at han skulle bruge sit liv på at tegne. Inden da studerede og arbejdede han indenfor områder, der ligger milevidt fra kunstens verden.

  Købkes indtræden i denne verden var en ren tilfældighed, men han vidste med det samme, at her var det han havde søgt hele livet. Og med sine erfaringer langt fra kunstens verden, mener han, at han er meget bedre rustet til netop denne verden.

  Købke vil med sin tilfældige indtræden fortælle om sit syn på tegnekunsten i dag, og i forlængelse heraf give et indblik i hvordan han har valgt at tackle denne verden.

 • Drawings by Købke ønsker at tilrettelægge alle foredrag individuelt, i samarbejde med den enkelte kunde. Derfor kan man nedenfor læse mere om hvilke to fokus et foredrag kunne tage udgangspunkt i.


  Med håndværket i centrum

  Kasper Heron Købke vil med udgangspunkt i håndværket fortælle om sit arbejde med kunsten, og tage jer et smut med tilbage til 1800-tallets guldaldermaler Christen Købke.

  Med håndværket i centrum vil publikum under kyndig vejledning blive inddraget i tegnekunstens grundteknikker.


  Opdag mulighederne i dine evner

  Kasper Heron Købke vil fortælle om at opdage og udnytte sine evner.
  Alle har noget de evner bedre end andre. Det handler om at finde frem til denne evne, og så gå målrettet mod at udvikle evnen gennem hårdt arbejde og utallige gentagelser.

  Købke vil fortælle om hvordan han opdagede sine evner, og hvordan hans arv og nære miljø har bragt ham derhen hvor han er nu.

  Ved alle foredraget vil der løbende være mulighed for at stille spørgsmål, da dialog og inddragelse er med til at skabe en ekstra dybde, større forståelsen og bedre udbytte af foredragets indhold.

 • Praktiske oplysninger

  Målgruppe

  Med håndværket i centrum: Henvender sig til dem der har en interesse for kunsthistorie, men også håndværket bag. Så sidder der en lille kunstner i maven på dig, eller ønsker du en større forståelse af teknikken og historien bag, så vil dette uden tvivl være et inspirerende foredrag for dig.

  Opdag mulighederne i dine evner: Henvender sig til dem, der stadig søger efter hvad livet skal bringe dem. Hvilken vej skal jeg gå? Hvilke evner har jeg, og hvor langt vil de kunne tage mig?

  Materialer

  Foredraget vil bestå af en visuel præsentation i form af billeder, video og tekst, der fungerer som et vigtigt og nødvendigt supplement til foredragets indhold.
  Der vil bl.a. blive præsenteret nye og anderledes billeder og videoer fra tidligere kunstprojekter, der ikke er tilgængelig andre steder.

  Drawings by Købke kan selv medbringe videoprojektor. Har I i forvejen en videoprojekter, som I anvender til sådanne arrangementer, og som kan tilsluttes en computer, så vil vi gerne benytte denne.

  Varighed

  Hvert foredrag varer ca. 1,5 time

  Pris

  Kontakt Drawings by Købke på +45 5123 9825 eller events@drawingsbykobke.com for at høre nærmere om priser.
  Drawings by Købke tilrettelægger alle foredrag individuelt, i samarbejde med den enkelte kunde, hvorved prisen fastsættes herefter.

Til produktoversigt Live Drawing

 • Live Drawing

  Alle virksomheder og offentlige institutioner ønsker at skille sig ud, for at skabe øget opmærksomhed om deres produkter og ydelser.

  For at skabe et unikt kunstværk er det en forudsætning, at kunstneren formår at tænke nyt og kreativt. Charles Darwin sagde, at det ikke er den stærkestes art der overlever, men den der bedst formår at tilpasse sig forandringer.
  På samme måde er det derfor vigtigt for en virksomhed eller offentlig institution, at de hele tiden er i stand til at se nye og kreative muligheder, for derigennem at skabe et dynamisk og tidssvarende virke.

  Live Drawing øger opmærksomheden på jeres produkter og ydelser fra dag ét, og ikke først når det endelige værk kommer op at hænge på jeres væg.
  Med Live Drawing, hvor kunstneren vil udføre sit kunstværk på stedet, udnytter I derved hele indkøringsfasen af jeres nye produkter eller ydelser, til at skabe opmærksomhed herpå. Dette forstærker i sidste ende jeres endelige budskab.

  I et tæt samarbejde med jer kreerer Drawings by Købke ikke kun en kunsttegning, men et unikt brand for jeres virksomhed eller institution. Med kunstværket som en visuel attraktion vil I kunne tiltrække en helt anden opmærksom til jeres produkter og ydelser, der vil få jeres virksomhed eller institution til at skille sig markant ud fra jeres øvrige konkurrenter.

  For nærmere information eller aftale om Live Drawings kontakt Drawings by Købke på +45 5123 9825 eller events@drawingsbykobke.com

 • Tidligere Live Drawings

  Alle Live Drawings tilrettelægges individuelt i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed eller institution.

  Til inspiration kan her ses billeder og videoklip fra tidligere Live Drawings til højre.

  AMK

  Fra første dag at tøjbutikken AMK i Rødovre Centrum åbnede, sad kunstneren på et stillads i forretningen og tegnede på en 6 meter lang tegning af New York Skyline.
  Dette gav AMK stor opmærksom fra kunder og de øvrige butikker i Rødovre Centrum.
  Mange vendte tilbage flere gange henover måneden for at se hvor langt kunstneren nu var nået. Derved opnåede AMK et større kunde-flow og en større interesse end de ellers ville have fået i en opstartsfase.
  Da AMK afholdte åbningsreception en måned senere var værket færdigt, og var stærkt medvirkende til den store interesse for den nye forretning.
  Drawings by Købke får stadig henvendelser fra personer der har set værket i AMK. Derved er det blevet et brand og blikfang for tøjforretningen, der hele tiden øger kundernes bevidsthed om AMK.

  Lavuk

  Lavuk-projektet startede med et enkelt ønske om et kunstværk af deres institution. Men da Drawings by Købke foreslog Live Drawing, tog projektet fart. Hele institutionen blev involverede, og temaugen ”Mit Lavuk” blev stablet på benene, hvor medlemmerne kunne udtrykke sig kunstnerisk. Drawings by Købke færdiggjorde i den uge sit værk på Lavuk, til stor interesse og inspiration for den fælles udstilling og fernisering der afsluttede hele projektet.
  TV-Glad fulgte aktivt med i hele forløbet, der endte ud med en ca. 20 minutters dokumentarfilm om Lavuk.
  Derved opnåede Lavuk langt mere end bare at købe et kunstværk. De fik skabt øget opmærksom om deres institution internt såvel som eksternt. Så når medlemmer, medarbejdere og andre ser værket i indgangen bliver de mindet om projektet ”Mit Lavuk”, og alt det gode som Lavuk gør for sine medlemmer og medarbejdere.

Til produktoversigt Foredrag kombinerede med udstilling

 • I et par timer kombineres foredrag med udstilling, når Kasper Heron Købke vil tage os med ind tegnekunstens verden, set igennem hans blyant, øjne og tanker. Købke vil fortælle om sit arbejde med kunsten, og tage publikum et smut med tilbage til 1800-tallets guldaldermaler Christen Købke.
  Derudover vil han også fortælle om sit syn på tegnekunsten i dag, og i forlængelse heraf give et indblik i hvordan han har valgt at tackle en verden, som han selv blev en del af ved en tilfældighed.

  Det vigtigste for Købke er ikke hvordan han tegner som han gør, men i stedet for hvorfor.
  For Købke mener, at ved at forklare hvorfor han gør som han gør, at han derigennem bedre kan få hvordan han tegner.
  Derfor vil Købke bl.a. lede publikum igennem tegne-sessions med fokus på grundteknikkerne, altså håndværket bag de store værker. Derigennem skærpes publikums forståelse af et kunstværks opbygning og skabelse.

  Publikum vil kunne se nærmere på udstillingen før og efter foredraget, samt i den indlagte pause.
  Foredraget vil blive afholdt omgivet af den opstillede udstilling, og derved vil udstillingen spille en aktiv rolle både før, under og efter foredraget.
  Som foredraget skrider fremad vil publikum således også opnå en større forståelse af udstillingens enkelte kunstværker.

 • Praktiske oplysninger

  Målgruppe

  Henvender sig til store forsamlinger, som virksomheder og foreninger, der ønsker at lave et ekstraordinært arrangement, som de sent vil glemme. Kvaliteten ved dette arrangement, er at det giver publikum en forstærket oplevelse ved at kunne studere alle kunstværker på stedet ved eget selvsyn, som på et galleri. Samtidig med at de løbende vil få en dybdegående forklaring af værkernes tilblivelse og opbygning.

  Materialer

  Foredraget vil bestå af en visuel præsentation i form af billeder, video og tekst, der fungerer som et vigtigt og nødvendigt supplement til foredragets indhold.
  Der vil bl.a. blive præsenteret nye og anderledes billeder og videoer fra tidligere kunstprojekter, der ikke er tilgængelig andre steder.

  Afhængig af det enkelte arrangements størrelse vil der skulle anvendes forskellige former for AV-udstyr. Dette aftales individuelt med den enkelte kunde.

  Varighed

  Ca. 2 timer (dette afhænger dog af den endelige udformning)

  Pris

  Kontakt Drawings by Købke på +45 5123 9825 eller events@drawingsbykobke.com for at høre nærmere om priser. Drawings by Købke tilrettelægger alle foredrag individuelt, i samarbejde med den enkelte kunde, hvorved prisen fastsættes herefter.

Til produktoversigt Workshops

 • Er du én af dem der ofte sidder og tegner kruseduller når du sidder på arbejdet, i skolen eller til møder, og prøver du at skjule det, så de andre ikke tror du er ukoncentreret?
  Som krusedulletegner mener du nok selv, at det derimod øger din koncentration, og nu har den seneste forskning endelig vist, at det at tegne kruseduller forbedrer koncentrationsevnen såvel som hukommelsen.

  Endvidere er krusedulletegninger med til at udvikle vores tegneteknikker, og derved udvide vores muligheder for at kunne forklare os bedre overfor andre mennesker.
  Når man formår at kombinere tale med en visuel forklaring, f.eks. i form at tegning, forstærker det forståelsen af det budskab man ønsker at frembringe.

  Alle mennesker, uanset alder, køn og provision, har behov for at kunne forklare sig klart og tydeligt overfor sine medmennesker, og ved indførelse i simple tegneteknikker er du kommet et stort skridt nærmere dit klart definerede budskab.

  Derfor tilbyder Drawings by Købke nu workshops til skoler, foreninger, institutioner og virksomheder, deres ønsker at styrke elevernes, medlemmers eller de ansattes kommunikationsevner, gennem forskellige tegneteknikker.

  Drawings by Købke ønsker at tilrettelægge alle workshops individuelt, i samarbejde med den enkelte kunde. En workshop kan vare fra nogle få timer op til en uge. Det kan være et enkeltstående arrangement hos en virksomhed eller forening, eller i forbindelse med en større temauge, hos f.eks. en skole eller institution.

  For nærmere information eller aftale om en workshop kontakt Drawings by Købke på +45 5123 9825 eller events@drawingsbykobke.com

 • Tidligere workshops

  Alle workshops tilrettelægges individuelt, således at deltagerne får et forløb der er skræddersyet til deres ønsker og behov.

  Til inspiration kan her ses billeder og videoklip fra tidligere workshops til højre.

  Tegnesessions

  Til arrangementet ”Håndboldkunstneren på hjemmebane” blev publikum inddraget aktivt i tegneprocessen igennem fire tegnesessions. Derved opnåede de en større forståelse af tegneteknikkernes muligheder, og fandt ud af at man med få teknikker kunne nå meget langt.

  Tegnestue

  På institutionen Lavuk forløb tegnestue henover en uge. Her deltog Lavuks medlemmer og medarbejdere aktivt med udformning af deres eget værk, indenfor et tema som de selv har været med til at fastsætte.
  De blev løbende vejledt i opbygningen af et værk, samt arbejdet hermed.
  Tegnestuen blev afsluttet med en fælles udstilling af værkerne, hvor medlemmerne overfor resten af Lavuk, deres forældre og andre interesserede kunne vise deres værker frem.

Til produktoversigt Udstillinger

 • Udstillinger

  Drawings by Købke ønsker at skabe unikke udstillinger. Fra den gængse udstillingsform med kunstværker i rammer på en hvid væg, til udstillinger med videoprojektering og andre utraditionelle udstillingsformer af f.eks. work-in-progress, samt inddragelse af andre kunstformer, som musikere, DJ’s og deslige.

  Alle udstillinger tager selvfølgelig udgangspunkt i kunsttegninger fra Drawings by Købke. Fra de enormt detaljerede og meget store kunsttegninger af diverse bymiljøer til de mindre, men dog stadig meget realistiske, kunsttegninger.

  Drawings by Købke udstiller hos gallerier, kunstforeninger, restauranter, klubber, barer og andre offentlige tilgængelige steder, der vil kunne se en idé i at udstille kunsttegningerne alene eller sammen med andre kunstnere.

  For nærmere information eller aftale om udstilling kontakt Drawings by Købke på +45 5123 9825 eller events@drawingsbykobke.com

 • Udstillingspakke

  Langt de fleste af Drawings by Købkes kunsttegninger er solgt til private folk eller virksomheder og institutioner. Derudover er en del kreeret direkte på kundens væg eller på store plader, der efterfølgende er monteret på kundens væg.

  Drawings by Købke har derfor udarbejdet en udstillingspakke, der bl.a. består af højkvalitets prints i 1/1-størrelse, videostreams af work-in-progress og originale kunstværker.
  Denne kombination af forskellige udtryksformer giver unikke muligheder for at sammensætte lige præcis den udstilling, der vil passe ind i netop jeres lokaler.

  Udstillingspakken udvides løbende i takt med at Drawings by Købkes arbejde, med nuværende og kommende tegneprojekter, færdiggøres.

  Drawings by Købke er altid åben for nye og anderledes forslag til udvidelse af udstillingspakken eller præsentationen heraf.

  Den nuværende udstillingspakke kan ses ved at klikke her!

Til produktoversigt Salg af kunstværker

 • Hos Drawings by Købke kan du erhverve dig originale kunstværker, nummererede eksklusive prints og plakatkunst i flere størrelser af de forskellige kunstværker.

 • Originale værker

  Drawings by Købke har løbende originale kunstværker til salg. Kunstværkerne findes i flere forskellige prisklasser, så klik ind og se hvilke værker du har mulighed for at erhverve dig netop nu. Galleri over originale værker

  Køb af originalværk kontakt venligst Drawings by Købke på sales@drawingsbykobke.com eller +45 5123 9825

 • Eksklusive print

  Drawings by Købke sælger eksklusive print i en serie af 100 stk. af specielt udvalgte kunstværker. De eksklusive print leveres i en stilren sort ramme med tilhørende nummereret og signeret certifikat. Galleri over eksklusive prints

 • Plakatkunst

  Drawings by Købke sælger plakatkunst af udvalgte kunstværker. De udvalgte plakater kan erhverves i enten A2 eller A3 format. Læs nærmere herom nedenfor, eller i Terms & Conditions

  Klik ind på Galleri over plakatkunst

  A2-plakat i passepartoutindramning

  Str.: 60 x 42 cm (23,6 x 16,5 inch.)

  Pris: 550 kr. (ekskl. moms og forsendelse)

  Køb A2-plakat ved at sende en mail til a2@drawingsbykobke.com med følgende oplysninger:

  • Plakatnavn
  • Antal
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Postnr. og by, Land.


  A3-plakat

  Str.: 40 x 30 cm (15,7 x 11,8 inch.)

  Pris: 200 kr. (ekskl. moms og forsendelse)

  Køb A3-plakat ved at sende en mail til a3@drawingsbykobke.com med følgende oplysninger:

  • Plakatnavn
  • Antal
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Postnr. og by, Land.