Bookmark and Share
 

Drawings by Købkes mission

Drawings by Købkes mission er at videregive kreativitet og tegning til så mange børn og unge som muligt, så mange steder i verden som muligt, gennem vores 'More Than Lines'-projekter, samt at styrke og implementere den visuelle kommunikation i virksomheder. Fælles for alle aktiviteterne er, at de tager udgangspunkt i tegningen – og det er lige præcis, hvad Drawings by Købke handler om.

Hvad enten det handler om værker, udstillinger, designprojekter, tegneundervisning, foredrag, tegneworkshops, More Than Lines-projekter eller andre kreative events, er Kasper Heron Købke passioneret omkring sit arbejde og gør en indsats for at arrangere alle events og andre kreative projekter, så de er i overensstemmelse med kundens ønsker og behov.

Købke er ikke i tvivl om tegningens indflydelse: ”På grund af mine mange års erfaring og ekspertise inden for tegning og med at arrangere kreative events i Danmark og udlandet, har jeg mærket tegningens kapacitet på min egen krop. Jeg har set tegningens livsforandrende indflydelse på en enkelt dreng, og jeg har set den enorme fælles glæde og lykke ved tegning i et samfund med hundredevis af børn og unge”.

Denne korte dokumentarfilm om Oscar, en 10-årig dreng med Aspergers Syndrom, kan give en idé om, hvordan implementering af tegning og visuel forståelse kan have stor indflydelse på os som individer.
Produceret af Historiefabrikken

Ud over det individuelle niveau kan tegning ifølge Købke styrke interaktionen mellem mennesker: ”Tegning kan bringe folk sammen i et fælles og universelt sprog. Tegning er et kommunikationsværktøj på lige fod med tale, intonation og kropssprog. De fleste af os har en visuel hukommelse; vi husker i billeder. Derfor vil integration af tegning i den daglige kommunikation styrke formidlingen og dermed reducere risikoen for misforståelser”.

Den grundlæggende filosofi bag Drawings by Købke er, at potentialet for den enkelte ikke ligger I HVAD man tegner, men AT man tegner. Gennem tegning kan man opnå stor fordybelse, stor koncentration og bedre forståelse for en given situation. Tegning styrker den visuelle forståelse og evnen til at tænke ud af boksen – og hjælper derigennem med nå frem til de bedste løsninger. Dette bakkes op af forskning fra Plymouth University i Storbritannien, som viser, at det forbedrer koncentrationen og hukommelsen at tegne kruseduller.

 

Drawings by Købke - All images Copyright 2006 - 2018 | CVR: 3075 3895 | Oehlenschlægersgade 77, DK-1663 Cph V. - Denmark | info@drawingsbykobke.com