Bookmark and Share
 

Tegn arbejdspladsen

... og du forstår arbejdspladsen

 
Købke påstår, at han kan lære alle at tegne på 5 minutter...

Så tag ham på ordet i dette nye og inddragende foredrag med konkrete
værktøjer til at bryde dine tankemønstre
og styrke din visuelle forståelse.
   
Implementer tegning som kommunikations- og formidlingsværktøj
- Øg produktiviteten og formindsk interne og eksterne misforståelser ved at implementere den visuelle kommunikation.

Kasper Heron Købke vil inddrage medarbejderne i diverse tegneøvelser og -teknikker, som de efterfølgende kan anvende i deres daglige arbejde. Herigennem vil den enkelte medarbejder blive i stand til at styrke og implementere den visuelle kommunikation på arbejdspladsen, samt i samspillet med kollegaer og kunder.
 
Og hvorfor er det så vigtigt? ... Fordi langt de fleste af os husker visuelt, i billeder, og derfor skal vi se tegningen som et kommunikations- og formidlingsredskab på lige fod med tale, betoning og kropssprog.
Tegningen kan give dig og dine medarbejdere meget mere end streger på et stykke papir. Det handler ikke om HVAD du tegner, men AT du tegner. For igennem tegningen kan du opnå en stor fordybelse, en stor koncentration og en større forståelse ved en given problemstilling.
 
Tegningen udvider din visuelle forståelse, som derved styrker dine kreative evner. Ved en øget kreativ tilgang til dine arbejdsopgaver vil du opleve, at du tør at tænke meget mere ud af boksen. Og det er netop i det stadie, at vi opfinder og udvikler de bedste løsninger og produkter. Nemlig når vi tør!
 
I løbet af et par timer vil din virksomhed opnå at få medarbejdere, der med konkrete redskaber kan formå at tilegne sig større ejerskab og overblik i deres daglige arbejdsopgaver, mindske interne og eksterne misforståelser og derved opnå et større personligt engagement for at opfylde arbejdspladsens økonomiske og forretningsmæssige målsætning.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Købke har i løbet af de sidste par år afholdt mere end 600 timers decideret tegneøvelser og -sessions i både ind- og udland, hvor folk i alle aldre har tilegnet sig specifikke implementerbare tegne- og visualiseringteknikker. Trods de flere tusinde personer, der har deltaget i hans tegnesessions, så påstår Købke stadig den dag i dag, at han kan lære alle at tegne på 5 minutter.
 
Så hvis I ønsker at tage ham på ordet, er I velkomne til at kontakte os for nærmere information om priser og booking på info@drawingsbykobke.com eller på telefon +45 5123 9825.
 
 
Drawings by Købke - All images Copyright 2006 - 2017 | CVR: 3075 3895 | Oehlenschlægersgade 77, DK-1663 Cph V. - Denmark | info@drawingsbykobke.com